OM ALNÖ

SNABBKURS I ALNÖ HISTORIA

 • Tunet var offerkälla på 400-talet. Wii/Vi – betyder offerplats.
 • Fiskare och bönder, samer bodde på ön innan, under och efter industriella revolutionen.
 • Isvägen över sjön i Gistadalen, Alnö har mycket gamla gravar från folkvandringstid
 • Varins gravhög på Röde Alnö, folkvandringstid med fynd som kan ses på museum i Stockholm
 • Utarbetad handelsväg med arktisk päls, järn mm gick längs Indalsälven hela vägen till Romariket.
 • Tunet användes för byteshandel och kallades Fårvallen.
 • Kyrkstriden – Byggnads, Kyrkan och socken var inte helt överens och mycktet dramatik finns omskrivet.
 • Alnön var mycket betydelsefull för Sverige i och med industrialisering när ångsågen uppfanns – Sågverktiden.
 • Hälften av Medelpads sågar låg på Alnö.
 • Svenska Hem och skola startade på Alnö.
 • Arbetarrörelser fanns i kombination med utländskt aktiekapital, vi hade SSU och fackförenings klubbar på varenda såg.
 • Färja gick på Norra ön. Roddarmadam Kajsa rodde på södra ön till Raholmen. Hon var en kvinnlig entreprenör långt före sin tid.
 • Skogen, fundamentet till regionens rikedom.
 • 1848 skråväsende avskaffas (aktiebolagslag tillkommer)
 • 1864 fritt företagande och hantverkarna fick för första gången verka på landsbygd.
 • 1865 Kyrkskolan byggs upp igen. 

 

1848 då Skråväsendet förbjöds skaldades det fritt om förändringarna i hantverkssamhället:

Skomakarn vid sin läst

Der han förr trivdes allra bäst.

Han syr nu rock och väst.

Och Skräddarn, han blir handelsman,

Mjölnarn, Sotarn byta med hvarann,

Apothekarn håller spiskvartér

Och Smeden gör Klavér.

HÅLLBART ENTREPRENÖRSSKAP

FRAMTID GENOM HISTORIA

TREVLIGARE ÄN HEMMA OCH VANLIGT KONTOR

VI ÖNSKAR DIG VARMT VÄLKOMMEN TILL GEMENSKAPEN