OM ALNÖ, FRAMTID GENOM HISTORA

SNABBKURS I ALNÖ HISTORIA

 • Tunet var offerkälla på 400-talet. Wii/Vi – betyder offerplats.
 • Fiskare och bönder, samer bodde på ön innan, under och efter industriella revolutionen.
 • Isvägen över sjön i Gistadalen, Alnö har mycket gamla gravar från folkvandringstid
 • Varins gravhög på Röde Alnö, folkvandringstid med fynd som kan ses på museum i Stockholm
 • Utarbetad handelsväg med arktisk päls, järn mm gick längs Indalsälven hela vägen till Romariket.
 • Tunet användes för byteshandel och kallades Fårvallen.
 • Kyrkstriden – Byggnads, Kyrkan och socken var inte helt överens och mycktet dramatik finns omskrivet.
 • Alnön var mycket betydelsefull för Sverige i och med industrialisering när ångsågen uppfanns – Sågverktiden.
 • Hälften av Medelpads sågar låg på Alnö.
 • Svenska Hem och skola startade på Alnö.
 • Arbetarrörelser fanns i kombination med utländskt aktiekapital, vi hade SSU och fackförenings klubbar på varenda såg.
 • Färja gick på Norra ön. Roddarmadam Kajsa rodde på södra ön till Raholmen. Hon var en kvinnlig entreprenör långt före sin tid.
 • 1846 upphävdes skråsystemet ersattes med 1720 års skråordning.[1]Skråförordningar hade dessförinnan reglerat stadshantverkarnas villkor, krav för att upptas som lärling, att erhålla mästarbrev, utses till ålderman, och bildanden av ämbeten samt dessas ansvarsområden (exempelvis sjukvård).
  • 1848. De första diskussionerna om att använda aktiebolagsformen i Sverige inleddes under liberaliseringsreformerna åren 1848-1864, och ledde till att Riksdagen 1847–1848 den 6 oktober 1848 antog Sveriges första aktiebolagslag. Bolagsformen drevs fram som en effekt av industrialiseringen av Sverige. De viktigaste elementen var att aktieägarna inte hade något personligt ansvar för bolagets verksamhet, och att bolagen ålades att hålla en årlig bolagsstämma där verksamhet och ekonomi redovisades. 

   Den första kommersiella ångsågen i Sverige anlades 1849 i Tunadal och därefter tillkom många, på Alnö hela 19 stycken, av Medelpads totalt 40 sågar.

   Alnö utveckling under de kommande årtiondena och regionena rikedom än idag härrör från dessa viktiga årtal.

  • 1865-1868. År1864 genomfördes näringsfrihetsordningen (giltig fram till 1968) som ersatte Fabriks-, Handtwerks- och Handelsordningen från 1846. Det innebar även att hantverkare fick verka lagligt på landsbygd och även fler orättvisor suddades ut. Näringsliv och Kyrkan samarbetade för att etablera Kyrkskolan under denna tid, 1868 går den första eleverna i skolan.(Källa Wikipedia och Hembygdsföreningen arkiv).

   

  1848 då Skråväsendet hade förbjudits var Sverige oroligt med fler uppror och då skaldades det fritt om förändringarna i hantverkssamhället:


  Skomakarn vid sin läst

  Der han förr trivdes allra bäst.

  Han syr nu rock och väst.

  Och Skräddarn, han blir handelsman,

  Mjölnarn, Sotarn byta med hvarann,

  Apothekarn håller spiskvartér

  Och Smeden gör Klavér.

  HÅLLBART ENTREPRENÖRSSKAP

  FRAMTID GENOM HISTORIA

  TREVLIGARE ÄN HEMMA OCH VANLIGT KONTOR

  VI ÖNSKAR DIG VARMT VÄLKOMMEN TILL GEMENSKAPEN